ChiaSeIT.Mobie.In

Share code PHP phát hiện Địa chỉ người dùng

Các bạn sử dụng đoạn script sau sẽ có thể lấy chính xác địa chỉ thành phố mà người dùng truy cập vào website hay blog của các bạn. Tùy theo mục đích sử dụng mà đoạn script này sẽ rất hữu ích cho các bạn.
function detect_city($ip) {

$default = 'UNKNOWN';

$curlopt_useragent = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)';

$url = ' http://ipinfodb.com/ip_locator.php?ip=' . urlencode($ip);
$ch = curl_init();

$curl_opt = array(
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => 1,
CURLOPT_HEADER => 0,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
CURLOPT_USERAGENT => $curlopt_useragent,
CURLOPT_URL => $url,
CURLOPT_TIMEOUT => 1,
CURLOPT_REFERER => ' http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'],
);

curl_setopt_array($ch, $curl_opt);

$content = curl_exec($ch);

if (!is_null($curl_info)) {
$curl_info = curl_getinfo($ch);
}

curl_close($ch);

if ( preg_match('{

<li>City : ([^<]*)</li>


}i', $content, $regs) ) {
$city = $regs[1];
}
if ( preg_match('{

<li>State/Province : ([^<]*)</li>


}i', $content, $regs) ) {
$state = $regs[1];
}

if( $city!='' && $state!='' ){
$location = $city . ', ' . $state;
return $location;
}else{
return $default;
}

}


Và để sử dụng, các bạn chỉ cần viết thêm đoạn code như sau:

<?php $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $city = detect_city($ip); echo $city; ?>


Chúc các bạn thành công !

Bình luận
Từ Khóa
Share code PHP phát hiện Địa chỉ người dùng , Các, bạn, sử, dụng, đoạn, script, sau, sẽ, có, thể, lấy, chính, xác, địa, chỉ, t , Tìm hiểu Share code PHP phát hiện Địa chỉ người dùng làm theo và học hỏi , Bài viết Hot Share code PHP phát hiện Địa chỉ người dùng ,
Cùng Chuyên Mục
Share code PHP game tìm Boom
Hiển thị số lượng Facebook likes / Shares / Comments với PHP
Hàm giải nén file Zip bằng PHP
Hàm tạo file Zip bằng PHP
Tự tay làm Tags Cloud cho trang web của bạn bằng PHP
Upload và giải nén file zip ngay trên web server với PHP
Share code Get Link xem Video max BW Onbox.vn
Share code PHP tạo Bộ đếm cho Website của bạn
Share code tìm kiếm trong Database
Share code PHP tạo Captcha dạng toán từng bước đơn giản
Chia sẻ coding miễn phí © 2017
Thiết kế: Mạnh Tuân

sitemap.xml robots.txt U-ONC-STAT
Lamborghini Huracán LP 610-4 t