XtGem Forum catalog

ChiaSeIT.Mobie.In

Share code tìm kiếm trong Database

Trước hết bạn tạo 1 form để nhập thông tin:
PHP Code:

<form name="search" method="post" action="<? echo $PHP_SELF; ?>">
<table width="331" border="0">
<tr>
<td width="76">Keyword:</td>
<td width="245">
<input type="text" name="keyword">
</font></td>
</tr>
</table>
<br>
<input type="submit" name="Submit" value="Search">
</form>


Sau đây là đoạn mã bằng php tìm kiếm:
PHP Code:

<?php
mysql_connect("localhost","username", "password");
mysql_select_db("database");

if($Submit == "Search"){
echo"Tìm kiếm <b>$keyword</b><br><br>";

$result=mysql_query("SELECT * FROM `table` WHERE 1 AND `username` LIKE '$keyword%'");

while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)){

printf("%s<br>", $row["username"]);
}
/* Kết quả */
mysql_free_result($result);
}
?>


Chúc bạn thành công !

Bình luận
Từ Khóa
Share code tìm kiếm trong Database , Trước, hết, bạn, tạo, 1, form, để, nhập, thông, tin: PHP, Code: [quote] , Tìm hiểu Share code tìm kiếm trong Database làm theo và học hỏi , Bài viết Hot Share code tìm kiếm trong Database ,
Cùng Chuyên Mục
Share code PHP game tìm Boom
Hiển thị số lượng Facebook likes / Shares / Comments với PHP
Hàm giải nén file Zip bằng PHP
Hàm tạo file Zip bằng PHP
Tự tay làm Tags Cloud cho trang web của bạn bằng PHP
Upload và giải nén file zip ngay trên web server với PHP
Share code PHP phát hiện Địa chỉ người dùng
Share code Get Link xem Video max BW Onbox.vn
Share code PHP tạo Bộ đếm cho Website của bạn
Share code PHP tạo Captcha dạng toán từng bước đơn giản
Chia sẻ coding miễn phí © 2017
Thiết kế: Mạnh Tuân

2% sitemap.xml robots.txt U-ONC-STAT