Lamborghini Huracán LP 610-4 t

ChiaSeIT.Mobie.In

Share code PHP tạo Captcha dạng toán từng bước đơn giản

Đâu tiên bác tạo 1 func :

function captcha() {
$macaptcha = array(
1 => array('question' => 'Mot cong mot', 'answer' => 2),
2 => array('question' => 'ba tru hai', 'answer' => 1),
3 => array('question' => 'ba nhan nam', 'answer' => 15),
4 => array('question' => 'sau chia hai', 'answer' => 3),
5 => array('question' => 'nang bach tuyet va .... chu lun', 'answer' => 7),
6 => array('question' => 'Alibaba va ... ten cuop', 'answer' => 40),
7 => array('question' => 'an mot qua khe, tra .... cuc vang', 'answer' => 1),
8 => array('question' => 'may tui .... gang, mang di ma dung', 'answer' => 3)
);
$rand_key = array_rand($macaptcha); // Lay ngau nhien mot trong cac array 1, 2, 4
$_SESSION['q'] = $macaptcha[$rand_key];
return $question = $macaptcha[$rand_key]['question'];
}


sao đó vào form đăng kí ! tìm trc thẻ submit thêm vào :

<div>
<label for="captcha">Phiền bạn điền vào giá trị số cho câu hỏi sau: <?php echo captcha(); ?><span class="class-phuhop">*</span>
<?php if(isset($errors) && in_array('wrong',$errors)) {echo "<span class='warning'>loi nhap captcha sai.</span>";}?></label>
<input type="text" name="captcha" id="captcha" value="" size="20" maxlength="5" tabindex="4" />
</div>


trong trường hợp bạn dùng js onsubmit ở form để ckeck ngay trong file thì :

//mã này ckeck nếu người dùng ko nhập captcha
var captcha = document.forms["tên form"]["captcha"].value; /// khai bao
if (captcha == "") { // báo lỗi nếu người đùng ko nhập captcha
alert("nhập captcha vào thằng óc !");
return false;
}

if(captcha == true && captcha == <? $_SESSION['q']['answer'] ?>){
}else{
alert("nhập captcha sai kìa thằng óc !");
}


còn nếu bạn gửi file qua file khác sử lí thì :

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function()
{
$("a.opentop").click(function()
{
var lten = document.forms["myForm"]["ten"].value;
//khai bao tuong tu dong trên

var data = 'lid='+ lid + '&action='+ action; //cách để gôm các biến và gửi lên sever
$("#result").html('Đang Tải...'); //dang tai$.ajax
({
type: "POST",
url: "xuli.php", // cái này chính là file sử lí !
data: data,
success: function(html)
{
$("#result").html(html);
}
});
});
});
</script>


trong file xử lí thì bạn có thẻ dùng php
lúc đấy bạn code như sau :

if(isset($_POST['captcha']) && trim($_POST['captcha']) != $_SESSION['q']['answer']) {
///báo lỗi tại đây !
// khi báo lỗi sever sẽ trả về file trước !

}


Chúc các bạn thành công !
Bài viết tham tính chất tham khảo ! thân end thông !
Nguồn: sackaboy

Bình luận
Từ Khóa
Share code PHP tạo Captcha dạng toán từng bước đơn giản , Đâu, tiên, bác, tạo, 1, func, : [quote]function, captcha(), { $macaptcha, =, , Tìm hiểu Share code PHP tạo Captcha dạng toán từng bước đơn giản làm theo và học hỏi , Bài viết Hot Share code PHP tạo Captcha dạng toán từng bước đơn giản ,
Cùng Chuyên Mục
Share code PHP game tìm Boom
Hiển thị số lượng Facebook likes / Shares / Comments với PHP
Hàm giải nén file Zip bằng PHP
Hàm tạo file Zip bằng PHP
Tự tay làm Tags Cloud cho trang web của bạn bằng PHP
Upload và giải nén file zip ngay trên web server với PHP
Share code PHP phát hiện Địa chỉ người dùng
Share code Get Link xem Video max BW Onbox.vn
Share code PHP tạo Bộ đếm cho Website của bạn
Share code tìm kiếm trong Database
= []['question']
Chia sẻ coding miễn phí © 2017
Thiết kế: Mạnh Tuân

sitemap.xml robots.txt U-ONC-STAT